„Uczniowie gryfowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  im. Jana Pawła II poszukują dróg do rozumienia patriotyzmu”

W ubiegłym tygodniu , w uroczyście przystrojonej na tę okazję Bibliotece Szkolnej, uczniowie wszystkich klas ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim wzięli udział w „lekcjach historyczno-patriotycznych” będących nową formułą obchodów 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W ich trakcie czytali wiersze poświęcone Polsce „małej ojczyźnie”, zapoznawali się z przygotowaną na tę okazję tematyczną prezentacją multimedialną, analizowali teksty poświęcone istocie naszej tożsamości narodowej i znaczeniu patriotyzmu w życiu każdego z nas, a przede wszystkim dyskutowali o tym czym jest dla nich, szczególnie współcześnie, przywiązanie do ojczyzny.

Każde spotkanie kończyło się uroczystym, ale zarazem radosnym, odśpiewaniem tak bliskiej wszystkim Polakom „Roty”.