Kadra

mgr Magdalena Agust – nauczyciel chemii

mgr Katarzyna  Bronowicka – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Burbul – nauczyciel geografii i biologii, nauczyciel dyplomowany

mgr Arkadiusz Cichoń – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Deliman – nauczyciel język polskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Mieczysław Gnach – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

mgr Iwona Grzelczak – nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

mgr Janusz Harapin – nauczyciel fizyki, nauczyciel dyplomowany

mgr inż. Jan Harbul – nauczyciel przedmiotów leśnych,

mgr Monika Ignaciuk-Borkowska – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany, Egzaminator OKE

mgr inż. Kamil Kowalonek – nauczyciel przedmiotów informatycznych, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

mgr Małgorzata  Kozłowska – nauczyciel przedmiotów informatycznych, nauczyciel kontraktowy

mgr Dariusz Majchrowski – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata  Myślicka-Łoś – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Nowak – nauczyciel biologii, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

mgr Dariusz Pal – nauczyciel języka angielskiego i matematyki, nauczyciel mianowany

mgr Agata Pender– bibliotekarka, nauczyciel dyplomowany

inż Krystyna Pleszak – nauczyciel przedmiotów leśnych, nauczyciel kontraktowy

mgr Marta Pleszkun– nauczyciel języka polskiego, nauczyciel mianowany

ks. Łukasz  Rusinek – szkolny katecheta

mgr Zbigniew  Sośniak – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel dyplomowany

mgr Maciej  Styszyński – nauczyciel muzyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata  Szczepańska – nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Twardochleb – pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

Beata Wolska – pomoc nauczyciela

mgr Justyna Zatchiej-Dam – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, nauczyciel kontraktowy