Kadra

mgr Monika Ignaciuk-Borkowskadyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany, Egzaminator OKE

mgr Katarzyna  Bronowickawicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Nowakkierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel biologii, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

mgr Magdalena Agust – nauczyciel chemii

mgr Agnieszka Burbul – nauczyciel geografii i biologii, nauczyciel dyplomowany

mgr Arkadiusz Cichoń – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Deliman – nauczyciel język polskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Mieczysław Gnach – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

mgr Iwona Grzelczak – nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

mgr Janusz Harapin – nauczyciel fizyki, nauczyciel dyplomowany

mgr inż. Jan Harbul – nauczyciel przedmiotów leśnych,

mgr inż. Kamil Kowalonek – nauczyciel przedmiotów informatycznych, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

mgr Małgorzata  Kozłowska – nauczyciel przedmiotów informatycznych, nauczyciel kontraktowy

mgr Dariusz Majchrowski – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata  Myślicka-Łoś – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Dariusz Pal – nauczyciel języka angielskiego i matematyki, nauczyciel mianowany

mgr Agata Pender– bibliotekarka, nauczyciel dyplomowany

inż Krystyna Pleszak – nauczyciel przedmiotów leśnych, nauczyciel kontraktowy

mgr Marta Pleszkun– nauczyciel języka polskiego, nauczyciel mianowany

ks. Łukasz  Rusinek – szkolny katecheta

mgr Zbigniew  Sośniak – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel dyplomowany

mgr Maciej  Styszyński – nauczyciel muzyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata  Szczepańska – nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Twardochleb – pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, Egzaminator OKE

Beata Wolska – pomoc nauczyciela

mgr Justyna Zatchiej-Dam – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, nauczyciel kontraktowy