Historia Szkoły

Funkcjonowanie w naszym mieście placówek oświatowych na trzech poziomach kształcenia umożliwia młodzieży naukę na miejscu. Obecny Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II jest kontynuacją szkoły, która powstała w 1951 roku. Od tego czasu placówka ta przeszła wiele zmian, przystosowując się do potrzeb społecznych.

Datą przełomową, która zadecydowała o aktualnym obliczu placówki, był rok 1991, kiedy to za zgodą Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze zostało otwarte Liceum Ogólnokształcące. 16 czerwca 2001 roku, w 50 lat od powstania placówki, nadano jej imię Jana Pawła II. Inicjatorem i moderatorem tego przedsięwzięcia był dyrektor Jan Okulowski. Ideę poparło środowisko szkolne, a także lokalne władze kościelne i świeckie. W efekcie 22 marca 2001 roku Ordynariusz Legnicki, Biskup Tadeusz Rybak, z mocy swojej władzy duchowej, wyraził zgodę na nadanie szkole imienia wybitnego Polaka Jana Pawła II.