Szkoła Branżowa

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych i budownictwie,
 • murarz-tynkarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik samochodowy,
 • elektryk,
 • cukiernik,
 • dekarz,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • przetwórca mięsa,
 • pracownik obsługi hotelowej,
 • kelner

Uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia mogą:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym jedną
z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia
– uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a po zdaniu matury podjąć kształcenie na studiach wyższych,
– zdobywać kolejne kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.