Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ


Weź udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgłoś się do Konkursu Młodzieżowy Delegat RP do ONZ!
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”.Zwycięzca konkursu w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczył w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wymagania konkursowe:

– obywatelstwo polskie
– biegły język polski
– data urodzenia: pomiędzy 1 stycznia 1995 roku a 1 sierpnia 2005 roku
– niekaralność
– język angielski na poziomie umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym.

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem swojego przemówienia w języku angielskim na temat wybranych problemów międzynarodowych dyskutowanych na forum ONZ ocenianych z perspektywy młodego pokolenia kandydaci powinni przesłać do 1 czerwca 2023 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2023”, złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14 lub w formie podpisanego skanu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Liczy się data wpływu zgłoszenia.

Więcej informacji na temat konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ” można znaleźć TUTAJ