”DZIEŃ OTWARTY” w Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze

Podczas Dnia Otwartego w Filii P.Wr. w Jeleniej Górze 5 kwietnia 2024 r. planowane są wejścia zainteresowanych osób o każdej pełnej godzinie
od godz. 10.00 do 14.00.

Podczas spotkań z dyrekcją filii oraz Samorządem Studenckim, które odbędą się w auli, prezentowana będzie bieżąca działalność filii, kierunki studiów, specjalności, warunki studiowania, możliwości zakwaterowania i uzyskania stypendiów oraz działalność studencka. Planowanie jest również zwiedzanie laboratoriów oraz sal wykładowych.

Na godz. 12.00 zaplanowany został wykład prof. Macieja Pawłowskiego – dyrektora filii P.Wr.
w Jeleniej Górze pt. „ Energetyka – co nas czeka?” – NA WYKŁAD ZAPISY W FILII w JELENIEJ GÓRZE

tel. 75 75 515 99, e-mail: jeleniagora@pwr.edu.pl