Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 już za nami! Spotkanie odbyło się w auli szkolnej, gdzie nasza nowa Pani Dyrektor Monika Ignaciuk- Borkowska przywitała całe grono pedagogiczne, wszystkich uczniów i rodziców. Apel poprowadziła przewodnicząca samorządu uczniowskiego Marcela Wnukowicz. Swoje przemówienie wygłosił również Starosta Powiatu Lwóweckiego Pan Daniel Koko, który oficjalnie przekazał Pani Monice pełnienie funkcji dyrektora szkoły. Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Szczepańska, która życzyła naszym uczniom najlepszych życiowych wyborów. Podczas apelu zostało przyznane i wręczone przez Pana Starostę stypendium za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie jednemu z naszych uczniów technikum informatycznego Dominikowi Pomorskiemu. Pani Dyrektor na koniec przypomniała wszystkim o zasadach panujących w naszej szkole i przekazała dobre słowo na nowy rok szkolny życząc uczniom wielu sukcesów i powodzenia w nauce!