Człowieku – Podaj łapę!

Kolejny raz serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce karmy dla bezdomnych kotów pod hasłem „Człowieku – podaj łapę!”. Wzorem poprzednich akcji, każdy kto 4 kwietnia ( w Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych) przyniesie kocią karmę otrzyma sadzonkę, nasiona lub cebulki roślin ogrodowych.

Głównym celem naszej inicjatywy jest pomoc bezdomnym kotom oraz uwrażliwianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych na cierpienie zwierząt. Z drugiej zaś strony , chcemy propagować potrzebę pomocy zapylaczom, dlatego w zamian za przyniesioną karmę, będzie można otrzymać sadzonkę rośliny ogrodowej, cebulki kwiatowe lub nasiona kwiatów przyjaznych zapylaczom.

Wierzymy, że inicjatywa ta stanie się również punktem wyjścia do dalszych działań i rozmów na temat bezdomności kotów (zwierząt) i odpowiedzialności człowieka za niesienie im pomocy, a w efekcie do ograniczenia problemu ich bezdomności.

Do zobaczenia 4 kwietnia! 🙂