„Człowieku – Podaj łapę!”

25.09.2023 r. odbyła się zbiórka karmy dla bezdomnych kotów pod hasłem „Człowieku – Podaj łapę!”. Celem akcji była z jednej strony pomoc bezdomnym kotom oraz uwrażliwianie młodych ludzi na cierpienie zwierząt, z drugiej zaś propagowanie potrzeby pomocy zapylaczom. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta stanie się punktem wyjścia do rozmów z dziećmi na temat problemu bezdomności kotów (zwierząt) i odpowiedzialności człowieka za niesienie im pomocy, a także znaczenia zapylaczy w przyrodzie i życiu każdego z nas.

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali dziś wielkie serce i wsparli zbiórkę 🙂

Dziękujemy tym, którzy przynosząc karmę pomagają napełnić głodne, kocie brzuszki:

#SzkołaPodstawowanr1wOlszynie

#SzkołaPodstawowanr3wOlszynie

#SzkołaPodstawowanr2wGryfowieŚląskim

klasa 4B #SzkołaPodstawowanr1wGryfowieŚląskim

klasa 7 #SzkołaPodstawowawRząsinach

oraz wszystkim indywidualnym darczyńcom, a wśród nich również anonimowemu Panu, który niosąc pomoc bezdomnym kotkom dotarł, aż do naszej szkolnej biblioteki. 🙂

Dziękujemy farmie kwiatowej #PodLasem za dostarczenie sadzonek kwiatów oraz #PrzyjacielePszczół i #ZKujawskimPomagamyPszczołom za nasiona roślin miododajnych oraz materiały informacyjne na temat zapylaczy i przyjaznych im roślin, a także Pani, która prywatnie przekazała nam sadzonki roślin domowych.

Jeśli serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta to dziś pokazaliśmy, że mamy wielkie, piękne serca. Dziękujemy i do zobaczenia 🙂