Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich to przedsięwzięcie doskonalące jakość kształcenia zawodowego w korelacji z zapotrzebowaniem rynku na usługi z branży fryzjerskiej. Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Rozwoju Sztuki Fryzjerskiej.

28.11.2022 r. Uczniowie kształcący się w Branżowej Szkole I stopnia – Fortuna Sandra, Radkiewicz Julia, Szkoda Emilia, Kalmuk Marcin przystąpili do eliminacji szkolnych.