DAR OD CZYTELNIKÓW

Nocy Bibliotek 2022 towarzyszyła akcja „Podziel się książkami” – zachęcająca czytelników do przynoszenia do bibliotek przeczytanych nowości wydawniczych, klasyki i lektur oraz innych poszukiwanych książek.

Do naszej szkolnej biblioteki dostarczono kilkadziesiąt woluminów, które zasilą księgozbiór. Darczyńcy, dziękuję.