Finiszujemy z projektem „Zielona Moc – strefa zieleni dla młodych talentów”

Finiszujemy z projektem „Zielona Moc – strefa zieleni dla młodych talentów”, który realizujemy w ramach Program Równać Szanse

Nasz projekt dobiega końca. Te 6  miesięcy jego trwania to liczne spotkania, warsztaty stolarskie oraz z architektury krajobrazu i zwiększania bioróżnorodności na terenach miejskich, praca w terenie i tworzenie naszej zielonej strefy, wycieczki do kina i Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach, piknik i wystawa fotografii podsumowujące działania w ramach projektu, nawiązywanie kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami, wiele godzin rozmów i planowania jak zorganizować i zrealizować nasze działania, wiele dyskusji, sporów i wspólnie wypracowanych kompromisów. Te 6 miesięcy to ogrom pracy, który doprowadził nas do sukcesu, jakim jest stworzenie zielonej strefy na terenie ZSOiZ w Gryfowie Śl., ale ten sukces to znacznie więcej. To zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, poznanie nowych, świetnych ludzi i zgranie nas – uczestników projektu, 15 kompletnie różnych osób do wspólnego działania i osiągnięcia wspólnego celu. To pokonywanie trudności i  własnych ograniczeń i wreszcie to ogromna radość, duma i satysfakcja z efektów naszych 6-miesiącznych wysiłków.😊

Jedną z okazji do poznania tych efektów był zorganizowany przez nas piknik, który odbył się 26 maja. Przegląd naszych działań można zobaczyć również w Galerii ECKI Gryfowskiej Biblioteki Publicznej. Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii, które wykonaliśmy podczas realizacji projektu, a która potrwa do końca czerwca i jest dostępna w godzinach otwarcia biblioteki 😊 Dziękujemy w tym miejscu wszystkim którzy 17 czerwca byli z nami podczas wernisażu otwierającego wystawę. Ogromne podziękowania kierujemy również do każdej osoby, która wspierała nas w naszych projektowych działaniach. I wreszcie dziękujemy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji „Civis Polonus”, które tworząc Program Równać Szanse, uwierzyły w nas – młodych i dały nam szansę na rozwijanie naszych kompetencji poprzez realizację projektów bazujących na naszych samodzielnych działaniach i samodzielnym podejmowaniu decyzji.

Co dalej? Liczymy na kolejne edycje Programu i na kolejne okazje do wspólnego tworzenia i rozwijania się. Do zobaczenia! 😊

Nasz projekt „Zielona Moc – strefa zieleni dla młodych talentów” otrzymał dofinansowanie w kwocie 24 000 zł. w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację „Civis Polonus”