Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja do ZSOiZ w Gryfowie Śląskim odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego Nabór, tzn., że absolwenci szkoły podstawowej muszą zalogować się na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Terminy Rekrutacji:

16.05. – 17.06.2024 r. – rejestracja na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl

oraz dostarczenie do Szkoły (budynek przy ul. Wojska Polskiego 20) wydrukowanego z systemu PODANIA

21.06. – 05.07.2024 r. – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

15.07.2024 r. – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

16 – 22.07.2024 r. – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

23.07.2024 r. (godz. 12:00) – publikacja list kandydatów przyjętych do Szkoły.