Kompetencje cyfrowe łączą pokolenia: Seniorzy odkrywali świat nowoczesnych technologii i rękodzielnictwa

Stowarzyszenie Homo Viator działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śl. dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Fundacji BGK w ramach Programu Generacja 6.0 – edycja VI, zrealizowało projekt „Kompetencje cyfrowe łączą pokolenia” mający na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród seniorów oraz integrację międzypokoleniową. Od stycznia do kwietnia 2024 roku grupa 15 uczestników miała okazję wziąć udział w bogatym wachlarzu warsztatów, który obejmował zajęcia:

– informatyczne zwiększające wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, obsługi komputera, korzystania z internetu i jego zasobów oraz grafiki komputerowej

– fotograficzne – fotografia studyjna i plenerowa

– integracyjne – wspólne gry, quizy, poczęstunek

– florystyczne – wykonywanie wianków i dekoracji z kwiatów żywych i sztucznych

– ekologiczne – malowanie toreb ekologicznych

– międzypokoleniowe warsztaty czytelnicze

– sportowe – gimnastyczne

– taneczne z tańca towarzyskiego

– stolarsko-rzeźbiarskie

– rękodzielnicze – scrapbooking, dekoracje z mchu

Podczas warsztatów informatycznych seniorzy poznali wiele fascynujących aspektów nowoczesnych technologii, zdobyli wiedzę na temat obsługi komputera, Internetu i jego zasobów, oraz bezpieczeństwa w sieci, a także nauczali się wykorzystywać narzędzia cyfrowe do efektywnej komunikacji.

Program zajęć obejmował również warsztaty fotograficzne, zarówno studyjne, jak
i plenerowe, które umożliwiły uczestnikom odkrycie pasji do fotografii oraz zdobycie praktycznych umiejętności w tym zakresie. Nie zabrakło również lekcji grafiki komputerowej, które pozwoliły na zdobycie podstawowych umiejętności edycji i obróbki zdjęć. Wykonane podczas wspólnych spotkań fotografie wykorzystane zostały do stworzenia pamiątkowych albumów przy wykorzystaniu techniki scrapbookingu. Rozwijanie oraz poszukiwanie nowych pasji kontynuowaliśmy podczas warsztatów florystycznych, tworząc kompozycje z kwiatów żywych i sztucznych oraz obrazy z wykorzystaniem mchu.

Z kolei podczas warsztatów ekologicznych rozmawialiśmy o owadach zapylających, łąkach kwietnych, kwiatach przyjaznych zapylaczom, budowie domków dla owadów, a także o tym dlaczego warto być ekologicznym, dbać o środowisko, w którym żyjemy i jak możemy to robić. Podczas zajęć powstały również piękne, pełne kolorów i wiosennej energii torby ekologiczne, które uczestnicy zabrali ze sobą do domu.

Ogromną kreatywnością i cierpliwością wykazali się seniorzy podczas warsztatów stolarsko-rzeźbiarskich w trakcie których własnoręcznie wykonali drewniane łyżki i deski do krojenia. Zajęcia poprowadził Pan Tomasz Marzec z  firmy Rzeźbiarnia, za co serdecznie dziękujemy.

Gorąco dziękujemy również wszystkim nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, którzy prowadzili zajęcia warsztatowe i bez których projekt nie mógłby się odbyć. Wśród nauczycieli zaangażowanych w projekt znaleźli się: Małgorzata Kozłowska, Justyna Zatchiej-Dam, Krystyna Pleszak, Kamil Kowalonek, Agata Pender z ZSOiZ oraz Agnieszka Cichoń ze Szkoły Podstawowej nr 1. Natomiast uczniowską energię i entuzjazm do projektu wnieśli: Marcela Wnukowicz, Andżelika Wyspiańska, Kamil Mordas, Dominik Pomorski, Jakub Korziewicz, Karol Trzaskoma oraz Miłosz Kuczyński.

Podsumowaniem kilkumiesięcznych spotkań i punktem kulminacyjnym całego projektu było wydarzenie kulturalne w postaci wernisażu i wystawy fotografii, które odbyło się w Galerii ECKI  Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim i podczas którego seniorzy wystąpili
w podwójnej roli – byli zarówno gospodarzami uroczystości, jak i autorami prezentowanych podczas wystawy kadrów.

Projekt „Kompetencje cyfrowe łączą pokolenia” nie tylko umożliwił seniorom zgłębienie tajników nowoczesnych technologii, ale także przyczynił się do poprawy ich kondycji fizycznej oraz rozwinięcia zainteresowań i pasji. Dzięki wsparciu Fundacji BGK oraz zaangażowaniu Stowarzyszenia Homo Viator i nauczycieli oraz uczniów ZSOiZ w Gryfowie Śl., uczestnicy zyskali nie tylko nowe umiejętności, ale także nowe możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.