Razem pomagamy bezdomnym kotom.

Z wielką radością informujemy, że Stowarzyszenie Homo Viator działające przy ZSOiZ w Gryfowie Śl. jest jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, któremu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przyznały grant w wysokości 24 000 zł. na realizację projektu, którego głównym celem jest pomoc bezdomnym kotom z terenu Gminy Gryfów Śl. oraz przeciwdziałanie ich bezdomności, a także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, która uwrażliwi lokalną społeczność na cierpienie zwierząt i pomoże w budowaniu poczucia odpowiedzialności człowieka za niesienie im pomocy.

W ramach projektu zrealizujemy takie działania jak: wyłapywanie i kastrowanie kotów, zapewnianie im opieki medycznej oraz domów tymczasowych po zabiegu, dokarmianie i czipowanie kotów, zakup odpowiedniego sprzętu, spotkania edukacyjne, organizacja dnia adopcyjnego, warsztaty budowy domków dla kotów oraz wydanie kalendarza na 2025 rok, którego celem będzie propagowanie wiedzy na temat problemu bezdomności zwierząt oraz sposobów jej ograniczania.

Wymienione działania oraz materiały edukacyjne dostępne będą bezpłatnie dla zainteresowanych mieszkańców naszego miasta. Już w tej chwili serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia. O terminach będziemy informować. 😊

Program „Wzmocnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl oraz https://www.energetycznykompas.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. DZIĘKUJEMY!