DZIEŃ OTWARTY -FILIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca br. odbędzie się w Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze „DZIEŃ OTWARTY”.

Podczas Dnia Otwartego w Filii P.Wr. w Jeleniej Górze planowane są spotkania z o każdej pełnej godzinie od godz. 10.00 do 14.00.

W czasie  spotkań z dyrekcją Filii oraz Samorządem Studenckim, które odbędą się w AULI (p. 113, I piętro), prezentowana będzie bieżąca działalność, kierunki studiów, specjalności, warunki studiowania, możliwości zakwaterowania i uzyskania stypendiów oraz działalność studencka. Planowane jest również zwiedzanie laboratoriów oraz sal  wykładowych.

Na godz. 12.00 zaplanowany został  wykład prof. Macieja Pawłowskiego – dyrektora Filii P.Wr.
w Jeleniej Górze pt. „ Inżynier – zawód przyszłości”.