104 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSOiZ

10 listopada 2022 roku Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim zainaugurowała czas przeżywania treści, symboliki i emocji zawartych w obchodach naszego Święta Narodowego – 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przedstawiciele poszczególnych klas wraz z pocztem sztandarowym, udali się pod tablicę pamiątkową wmurowaną w ścianę gryfowskiego ratusza, gdzie w podniosłym nastroju złożono symboliczną wiązankę kwiatów. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali krótkiej refleksji wygłoszonej przez nauczyciela historii Pana Mieczysława Gnacha o historycznych okolicznościach pojawienia się jesienią 1918 roku Polski na arenie europejskiej i znaczenia naszego patriotyzmu.

W kolejnym tygodniu, uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w zajęciach historycznych i wzbudzać w sobie wartości wynikające ze zrozumienia tożsamości narodowej oraz emocje, które związane są z przeżywaniem i rozumieniem patriotyzmu.