SZKOLENIE OKRESOWE BHP pracowników młodocianych

8 października 2022 roku odbyło się szkolenie okresowe pracowników młodocianych klas pierwszych w zakresie bhp. Spotkanie zostało przeprowadzone przez Ewę Kiwior-Maleszkę z Zakładu Pracy we Wrocławiu.

Celem szkolenia była aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.